Met welke gemeenten heeft de Hartekamp Groep een contract?

 Gemeenten waarin de Hartekamp Groep voor de Wmo en Jeugdwet heeft aanbesteed:

 De Hartekamp Groep heeft aanbesteed in verschillende gemeenten in de regio Kennemerland en IJmond en voor de Jeugdwet ook in de Haarlemmermeer. De betreffende gemeenten worden hieronder benoemd. Met deze gemeenten zijn contracten afgesloten met een looptijd van twee jaar. De Hartekamp Groep is in deze gemeenten Wmo- en/of Jeugdwet- aanbieder.

Wmo regio Kennemerland en IJmond
Haarlem, Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude
Beverwijk, , Heemskerk, Velsen

Jeugdwet Kennemerland, IJmond, Haarlemmermeer
Haarlem, Heemstede,  Bloemendaal , Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Beverwijk, Heemskerk,  Velsen, Zandvoort, Haarlemmermeer

Gemeenten waarin de Hartekamp Groep voor de Wmo en Jeugdwet in 2015 nog actief is
Naast bovenstaande gemeenten is er nog een aantal gemeenten waar cliënten wonen die zorg afnemen bij de Hartekamp Groep, maar die niet vallen binnen de aanbestedingsregio. Met een aantal van deze gemeenten is een contract gesloten tot 31 december 2015. Wanneer de indicatie van de cliënt in 2015 eerder afloopt stopt de overeenkomst op dat moment. In 2015 zal de cliënt in overleg met de gemeente onderzoeken of en welke zorg de cliënt krijgt na 2015.

Vanuit deze gemeenten waarmee een (tijdelijk) contract wordt afgesloten, worden geen nieuwe cliënten bij de Hartekamp Groep aangemeld (of in zorg genomen) als zij vallen onder de Jeugdwet of Wmo. Wanneer de cliënten in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg geldt deze beperking niet.
Het gaat om de volgende gemeenten:

Jeugdwet (contract voor 1 jaar budgetplafond)
Alkmaar, Castricum, Uitgeest

Jeugdwet (contract voor maximaal 1 jaar, tot indicatie van cliënten verloopt)
Zaanstad, Volendam, Wormerland, Beemster, Lisse, Hillegom

Wmo (contract voor maximaal 1 jaar, tot indicatie van cliënten verloopt)
Lisse, Hillegom, Castricum, Haarlemmermeer

WMO (regio Kennemerland en IJmond)
Binnen de Wmo is aanbesteed op drie percelen:

  • Begeleiding individueel (hieronder valt ook persoonlijke verzorging):Cliënt wordt binnen tien werkdagen in zorg genomen
  • Begeleiding groep (+ vervoer): Cliënt wordt binnen twintig werkdagen geplaatst
  • Kortdurend verblijf bij stichting Wielewaal: Cliënt wordt binnen vijf werkdagen geplaatst 

Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de leveringsopdracht vanuit de gemeente (de beschikking) wordt contact opgenomen met de cliënt voor het maken van afspraken over de te leveren ondersteuning.

Jeugdwet (regio Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer)
Binnen de Jeugdwet is aanbesteed op zeven percelen:

  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding groep (+ vervoer)
  • Behandeling individueel
  • Behandeling groep (+ vervoer)
  • Persoonlijke verzorging
  • Kortdurend verblijf
  • Crisisopvang

Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de leveringsopdracht vanuit de gemeente (de beschikking) wordt contract opgenomen met de cliënt voor het maken van afspraken over de te leveren ondersteuning.