De Wet langdurige zorg (Wlz)

Voor wie is de WLZ bedoeld?

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. De Wlz is er voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen met ondersteuning van hun sociaal netwerk, gemeente of met verpleging en verzorging aan huis.

Er zijn verschillende leveringsvormen, namelijk:

 • verblijf bij een zorginstelling met Zorg in natura (ZIN);
 • modulair pakket thuis (MPT) of met PGB. Deze onderwerpen worden hier niet verder uitgewerkt.

Welke cliëntgroepen komen op grond van hun indicatie in aanmerking voor de Wlz?

Het gaat hierbij om zorgzwaartepakketten die het meest voorkomen bij de Hartekamp Groep.

 1. Cliënten van 0 tot 18 jaar:
  alle cliënten van 0 tot 18 jaar met een zorgzwaartepakket VG 4 of hoger (dominante of eerste grondslag: verstandelijke beperking);
 2. Cliënten 18 jaar en ouder:
  Alle cliënten van 18 jaar en ouder met een zorgzwaartepakket VG 3 of hoger (dominante of eerste grondslag: verstandelijke beperking);
 3. Cliënten met een ZZP VG 1 of 2 (verstandelijke beperking) indien:
 • de cliënt op de wachtlijst staat in het kader van overbruggingszorg naar Wlz;
 • de cliënt zelfstandig woont met een ZZP, maar opgenomen wil worden in zorginstelling Wlz (de indicatie van deze cliënten heeft een onbeperkte geldigheidsduur (tenzij de zorg dusdanig verandert dat een nieuwe indicatie nodig is);
 • de cliënt al in zorginstelling woont. De indicatie van deze cliënten heeft een onbeperkte geldigheidsduur, tenzij de zorg dusdanig verandert dat een nieuwe indicatie nodig is.

 Wat zijn voor de Hartekamp Groep sectorvreemde ZZP’s?

Voor de Hartekamp Groep zijn sectorvreemde ZZP’s zorgzwaartepakketten waarbij de eerste grondslag anders is dan een verstandelijke beperking. Het gaat dan bijvoorbeeld om ZZP-GGZ (dominante grondslag is psychiatrische aandoening, wordt bijvoorbeeld gebruikt door cliënten bij het RIBW), ZZP-VVT (ouderenzorg) of ZZP-LG (dominante grondslag lichamelijke beperking, bijv. voor cliënten bij Heliomare).

 • ZZP LG 2 en LG 4-7 (lichamelijke beperking);
 • ZZP V&V 4 en hoger (verpleging en verzorging);
 • ZP ZG 1 en hoger (zintuiglijke beperking).