De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 Op wie is deze wet van toepassing?

Deze wet is van toepassing op alle cliënten:

  1. vanaf 18 jaar en ouder met als dominante grondslag verstandelijke handicap en een extramurale indicatie begeleiding-individueel (BGIND), begeleiding-groep (BGGRP), persoonlijke verzorging (PV) en/of kortdurend verblijf. Een extramurale indicatie betekent een indicatie met losse functies en is dus geen zorgzwaartepakket (ZZP);
  2. met een ZZP GGZ-C (valt onder Wmo beschermd wonen).