Centrale Vertegenwoordigersraad

Familieleden of vertegenwoordigers van een cliënt willen meedenken, meepraten en invloed hebben op wat er gebeurt met hun verwant bij de Hartekamp Groep. De CVR bestaat uit familieleden van de cliënt die woont bij de Hartekamp Groep of daar dagbesteding heeft. De leden van de CVR bespreken met de bestuurder onderwerpen die van belang zijn voor alle cliënten van de Hartekampgroep. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen staat welke taken en bevoegdheden de CVR heeft.
Een overzicht van actuele activiteiten van de CVR.

 

juni 2017
Eerder vertelde Laura over betrokkenheid bij zorgondersteuning aan kinderen bij de Hartekampgroep. Laura is namens de CVR in gesprek met medewerkers van de Hartekamp Groep om samen na te denken over de de manier waarop familie meepraat, kijkt en beslist. 
Reactie op dit artikel zijn welkom op CVR.

juni 2017
Hans Wolf, voorzitter van de CVR, informeert u over de ontwikkelingen die binnenkort gaan spelen. En hij roept belangstellenden op zich aan te sluiten bij de CVR. De CVR zoekt namelijk nieuwe leden. Lees verder.
Reageren? Laat uw mening achter voor de CVR.

 

 

 Meepraten, meedenken, meedoen 

Mail de Centrale Vertegenwoordigersraad voor vragen, opmerkingen of onderwerpen die belangrijk zijn voor het algemeen belang van alle cliënten. Mail ons ook als u meer wilt weten over de werkzaamheden van de CVR of erover denkt zelf te participeren in de CVR.