Klachten

Het kan gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Over uw behandeling, de medewerkers, de maaltijd of andere praktische dingen bijvoorbeeld. Wij willen dat graag horen. Of u nu cliënt bent, familielid of vertegenwoordiger.

Het verdient natuurlijk de voorkeur om uw klacht eerst te bespreken met de begeleiders of met de manager van de locatie.
U kunt ook contact opnemen met de cliënt vertrouwenspersoon. Ze steunt cliënten met het zoeken naar een oplossing, maar lost de klacht zelf niet op.
Als het niet lukt om tot een oplossing te komen of u denkt dat praten geen zin heeft, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van de Hartekamp Groep. U kunt hier het klachtenformulier zonder pictogrammen of het klachtenformulier met pictogrammen voor gebruiken of een e-mail sturen naar klachten@hartekampgroep.nl.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

De folder klachtenregeling voor cliënten met picto's kunt u hier bekijken: klachtenregeling voor cliënten.
De klachtenregeling voor clienten is ook beschikbaar in geschreven variant.