Missie en visie

Missie: Een zo goed mogelijk leven

De Hartekamp Groep werkt aan een zo goed mogelijk leven voor mensen met een beperking. Aan het leven dat zij zelf voor ogen hebben. Een leven dat past bij hun unieke eigenschappen, talenten en behoeften. Om die belofte waar te maken, begint onze ondersteuning met een dialoog. We luisteren naar behoeftes, zien kansen en bieden mogelijkheden. Onze ervaren en toegewijde teams stellen mensen in staat om het leven te verkennen. Om in een veilige omgeving te leren en te proberen. Met geduld,
begrip en respect. Creatief en pragmatisch. Maar bovenal boordevol optimisme. We maken iedere dag zo goed mogelijk.

Visie: Kijken naar wat wél kan.

Iedereen wil uit het leven halen wat erin zit. Maar aan ieders kunnen zijn grenzen. Mensen met een beperking zijn in die zin niet anders dan mensen zonder beperking. Ook zij willen hun mogelijkheden benutten en hun ambities waarmaken. En daarvoor gewaardeerd worden. Daarnaast willen zij deel uitmaken van de samenleving en bijdragen aan de maatschappij.

Mensen met een verstandelijke beperking verdienen zorg en ondersteuning die uitgaat van wat wél kan. En respectvol omgaat met wat niet kan. Zo word je in staat gesteld om zo veel mogelijk zélf te bepalen hoe jij jouw leven leidt. Of je daarbij nu een klein steuntje in de rug of veel ondersteuning bij nodig hebt.

Kernwaarden

Bij de Hartekamp Groep werken we vanuit drie kernwaarden:

Verbinding

We willen verbinden: we staan in verbinding met de cliënt, onze collega's, de organisatie en de buitenwereld. We hebben elkaar nodig om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Vertrouwen

We krijgen vertrouwen en geven vertrouwen. Familie, vertegenwoordigers en cliënten vertrouwen de Hartekamp Groep. Zij weten dat ze bij ons kunnen rekenen op deskundige begeleiding.

Leren

We hechten aan een inspirerende leeromgeving. Voor cliënten betekent dit het uitproberen van hun wensen, hoe nieuw ze ook zijn. Ook betekent leren: expertise ontwikkelen, kennis vergaren, delen en vasthouden. Zo vergroten we onze deskundigheid