Organisatie

Raad van Bestuur

Voorzitter: Mr. J.E. Bauer
Lid: Drs. M.A. Stet

Raad van Toezicht

Voorzitter: M. Bent
Vice-voorzitter: M.D. Haveman

Leden: H. Schirmbeck, Drs. M.A. Zoodsma-De Vries, I. Schimmel-Verschuur