Vervoer bij de Hartekamp Groep

Bij de Hartekamp Groep onderscheiden we voor de cliënt drie soorten vervoer, namelijk:

  1. Dagbestedingsvervoer (vervoer van en naar de dagbesteding)
  2. Sociaal vervoer (vervoer van en naar vrijetijdsbestedingen, zoals: naar de bioscoop, een club enz.)
  3. Medisch vervoer (vervoer met medische doeleinden, zoals: naar het ziekenhuis) 

Dagbestedingsvervoer (vervoer van en naar de dagbesteding)
Dagbestedingsvervoer is vervoer van en naar de dagbesteding. Samen bepalen we op welke wijze de cliënt het beste naar de dagbestedingslocatie kan reizen en afhankelijk daarvan bepalen we of dagbestedingsvervoer wordt ingezet.

Voor het dagbestedingsvervoer maken we gebruik van vervoersmaatschappij Connexxion. Om te zorgen dat dit vervoer goed verloopt zijn de onderstaande afspraken van toepassing.

Vervoersboekje van en naar dagbesteding 

Sociaal vervoer (vervoer van en naar vrijetijdsbestedingen, zoals: naar de bioscoop, een club enz.)
Vervoer in de vrije tijd van een cliënt naar een vereniging, club, bioscoop of iets dergelijks heet vrijetijds vervoer of sociaal vervoer. De cliënt regelt en betaalt dit zelf.

Meer informatie hierover (o.a. over Regiorijder) kun je krijgen op de woonlocatie.

Medisch vervoer (vervoer met medische doeleinden, zoals: naar het ziekenhuis)
Vervoer naar een arts, ziekenhuis of behandelaar heet medisch vervoer of ambulancevervoer. De cliënt regelt en betaalt dit vervoer zelf. In bepaalde gevallen vergoedt de zorgverzekeraar dit vervoer. Je krijgt dan een vergoeding voor de reiskosten met je eigen auto, het openbaar vervoer of de taxi.

Je krijgt bijvoorbeeld een vergoeding als je:

  • Nierdialyse moet ondergaan
  • Blind of slechtziend bent
  • Een chemokuur of bestraling krijgt
  • Rolstoelgebonden bent

    Moet je om een andere reden vaak naar een ziekenhuis of zorginstelling? Dan krijg je misschien toch een vergoeding van de zorgverzekeraar. Vraag je zorgverzekeraar of dat ook voor jou geldt.

Meer informatie hierover kun je vinden op: https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/medisch-vervoer/
Het is dus de bedoeling dat de cliënt zelf (cliëntvertegenwoordiger, ouder) het vervoer declareert bij zijn/ haar zorgverzekeraar.

Is bovenstaande info nog niet voldoende? Kijk dan bij de veelgestelde vragen, misschien staat daar je antwoord.