Jongeren

Communicatiemiddelen

Aan de Hartekamp Groep is ook een logopedist verbonden, die ondersteuning kan bieden bij communicatieproblemen. De hulpvraag van uw kind wordt in kaart gebracht, waarbij het invullen van een communicatieprofiel kan helpen. Soms heeft de cliënt zelf een Ondersteunend Communicatiemiddel nodig om zich uit te kunnen drukken (bijv. spraakcomputer). En soms moet de omgeving zich aanpassen zodat de cliënt het beter begrijpt (planborden, Nederlands met Gebaren, etc.). De logopedist geeft ook cursussen om communicatieproblemen beter te begrijpen.

Logopedisten onderzoeken en behandelen gehoor- eet- en drinkstoornissen en communicatieproblemen.  Onder communicatieproblemen verstaan wij spraak-, taal-, en stemstoornissen.

De meeste jongeren met een verstandelijke beperking hebben in meer of mindere mate problemen met het begrijpen en/of uiten van gesproken taal. De logopedist kan op directe of indirecte wijze het communicatieprobleem benaderen.

Niet alle jongeren kunnen voldoende leren spreken. Voor hen kan gezocht worden naar een passende vorm van een ondersteunend communicatiemiddel, zoals concrete voorwerpen, een communicatiemap/-kaarten met picto’s/foto’s, een spraakcomputer of het gebruiken van gebaren. Daarnaast kan ondersteunende communicatie ingezet worden om de dagstructuur te visualiseren, bijv. in de vorm van een planbord met picto’s/foto’s.

Het Logopedieteam is voortdurend aan het werk om de communicatieve zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de individuele cliënt in stand te houden of te verbeteren. Zo nodig kan de logopedist ook het cliëntsysteem adviseren over een gepaste communicatievorm. Er kan in een breed scala van thema’s (o.a. gebaren en totale communicatie) klinische lessen worden verzorgd door de logopedisten.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden.

Communicatiemiddelen