Jongeren

Arts Verstandelijk Gehandicapten 

Wat is een Arts Verstandelijk Gehandicapten?
De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is gespecialiseerd in de medische zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. En gespecialiseerd in gezondheidsproblemen die vaker voorkomen bij deze mensen. Een AVG overlegt niet alleen met de jongere en de ouders/verzorgers, maar zo nodig ook met andere betrokkenen.

Wie kan bij de AVG terecht?
Mensen met complexe of zeldzame medische problematiek, zoals:

  • meervoudige beperkingen
  • gedrags- of psychiatrische problematiek
  • een specifiek syndroom
  • een verstoord ontwikkelingsperspectief

Hierbij kan het gaan om vragen over medische controle bij syndromen (Down, Prader-Willi, etc.), specifieke medische of psychiatrische problemen, ondersteuning en second opinion bij complexe besluitvorming rond behandelbeleid.

Transitiepoli in het Spaarneziekenhuis
In het Spaarneziekenhuis in Hoofddorp werkt onze AVG nauw samen met de kinderartsen. Daardoor is er een ‘warme overdracht’ van kinderarts naar AVG als een kind volwassen wordt, en is er continuïteit in de medische zorg.

Benodigde indicatie
Voor informatie over en hulp bij het verkrijgen van de juiste indicatie kunt u terecht bij het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep.
Jongeren met een ZZP 1 of 2 (geen behandeling) of jongeren met een verstandelijke beperking die niet bij de Hartekamp Groep 24 uur zorg ontvangen, kunnen op verwijzing van de behandelend arts zonder speciale indicatie gebruikmaken van de expertise van de AVG. Zij kunnen een aantal consulten per jaar afspreken (zonder CIZ indicatie ‘behandeling’) voor ondersteuning en het beantwoorden van de vraag van de verwijzer. Andere cliënten hebben wel een CIZ-indicatie nodig.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. Wij bestuderen van tevoren de vraag en de beschikbare gegevens. Soms vragen wij aanvullende gegevens op. Neemt u bij het eerste consult een verwijsbrief,  recente medische gegevens en een kopie van het ID mee.