Jongeren

Ortho-agogische muziekbegeleiding 

Wat is ortho-agogische muziekbegeleiding (OMB)?
Bijna alle jongeren kunnen genieten van muziek, en zo kan muziek een goede manier zijn om de mogelijkheden om contact te maken, alert te blijven en te ontwikkelen te vergroten. Voor de ene jongere is zachte muziek fijn en uitnodigend, de ander vindt het fijn om hard op de trommels te slaan. De ortho- agogische muziekbegeleider helpt uit te vinden welke manier van muziek maken of muziek luisteren de jongere ondersteunt in zijn ontwikkeling.

Wie kan bij ortho-agogische muziekbegeleiding terecht?
OMB is geschikt voor jongeren met een ernstige of matige verstandelijke beperking, die stagneren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De psycholoog/orthopedagoog kan verwijzen naar OMB.

Benodigde indicatie
Het Expertisecentrum Ambulant wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Een geldige CIZ-indicatie ‘behandeling’ is nodig. Het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep kan u ondersteunen bij het verkrijgen van de passende indicatie.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. Onderkant formulier