Jongeren

Medische zorg

De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (hierna AVG) is gespecialiseerd in de medische zorg voor mensen van alle leeftijden, die een verstandelijke handicap hebben. De AVG werkt meestal in een muldisciplinair team. Bijvoorbeeld met neurologen, revalidatieartsen en gedragsdeskundigen

De AVG is gespecialiseerd in gezondheidsproblemen die vaker voorkomen bij mensen met een verstandelijke handicap. Een AVG overlegt niet alleen met de patiënt, maar ook met de familie en vele andere betrokkenen.

Voor wie is de AVG geschikt?
Bij enkele mensen met een verstandelijke beperking is sprake van zulke complexe of zeldzame problematiek dat verwijzing naar een AVG doorgaans aangewezen is.

 Dit zijn met name mensen met:

  • meervoudige beperkingen
  • gedrags- of psychiatrische problematiek
  • een specifiek syndroom
  • een verstoord ontwikkelingsperspectief (kinderen)

Het kan om vragen over specifieke medische controle (healthwatch) bij syndromen (Down syndroom, Prader-Willi, etc.), spasticiteit, problemen van het bewegingsapparaat, voedingsproblemen, besluitvorming rond PEG-sonde, over- en ondergewicht, slikstoornissen, reflux en recidiverende luchtweginfecties, ernstige obstipatie, epilepsie, zintuigstoornissen (hoge prevalentie), gedragsproblemen en psychiatrie, slaapstoornissen, etiologisch onderzoek (oorzaak verstandelijke beperking), seksualiteit, anticonceptie en kinderwens, levensfasen en levenseinde, wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging, wet- en regelgeving (BOPZ, WGBO, BIG, AWBZ) en ondersteuning en second opinion bij complexe besluitvorming rond behandelbeleid, met afweging van medische, ethische en juridische aspecten.

Benodigde indicatie
De Hartekamp Groep heeft de medische zorg zo ingericht dat deze optimaal beschikbaar is voor mensen met een verstandelijke beperking. De medische zorg kan worden uitgevoerd door huisartsen in de wijk, (huis)artsen van de Hartekamp Groep, specialistische arts verstandelijk gehandicapten (AVG's) en ondersteunende disciplines. Voor cliënten die bij de Hartekamp Groep 24 uur zorg ontvangen is een ZZP 3 of hoger noodzakelijk.

Cliënten met een ZZP 1 of 2 (geen behandeling,) of mensen met een verstandelijke beperking die niet bij de Hartekamp Groep 24 uur zorg ontvangen, kunnen op verwijzing van de behandelend arts (vaak de huisarts) wel gebruik maken van de expertise van de AVG. Zij kunnen een aantal consulten per jaar afspreken (zonder CIZ indicatie behandeling) voor ondersteuning en het beantwoorden van de vraag van de verwijzer.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden. Wij bestuderen van tevoren de vraag en de beschikbare gegevens. Soms is het nodig dat er aanvullende gegevens moeten worden opgevraagd. De cliënt moet een verwijsbrief en recente medische gegevens meenemen.