Jongeren

Motoriek en bewegen

Jongeren met een verstandelijke beperking hebben vaak meer moeite om motorische vaardigheden onder de knie te krijgen.Ze zijn daar ook als ze wat ouder zijn nog volop mee bezig. Jongeren die daarnaast ook een lichamelijke beperking hebben, moeten leren omgaan met hun beperkte mogelijkheden.

Daarom hebben wij fysiotherapeuten, ergotherapeuten en bewegingsagogen in dienst. Deze medewerkers hebben ruime ervaring met jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap en hebben aanvullende opleidingen. Of het nu gaat om schoenadvies, beter bewegen, je verplaatsen of het beter verwerken van prikkels, er is altijd wel een specialist binnen het team die hierover advies kan geven.

Fysiotherapie
Fysiotherapie richt zich op de motorische ontwikkeling van uw kind. Fysiotherapeuten beheersen technieken en beschikken over handvatten en hulpmiddelen om jongeren van verschillende leeftijden en – niveaus  te stimuleren in hun lichamelijke ontwikkeling.

Ergotherapie
Ergotherapeuten observeren, behandelen, adviseren en begeleiden jongeren en hun ouders bij activiteiten die voor hen belangrijk zijn, zoals spelen, eten en bewegen. Ergotherapeuten bedenken oplossingen voor problemen die uw kind daarbij hinderen en leren kinderen en de mensen in hun omgeving daarmee om te gaan. Voor ergotherapie is een verwijzing van een (huis-)arts, orthopedagoog of psycholoog nodig.

Bewegingsagogie
Bewegen is fijn, ontspannend en juist voor jongeren met een beperking heel belangrijk. Daarom bieden we leuke en uitdagende activiteiten aan, op maat en voor elke leeftijd. Onder deskundige begeleiding kunnen we werken aan verschillende doelen, wat voor een beperking uw kind ook heeft. Als doel kunt u bijvoorbeeld denken aan werken aan conditie, zelfvertrouwen of motoriek. U kunt bewegingsagogie aanvragen via de (huis-)arts, gedragsdeskundige vanaf ZZP3 VG.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden.

Motoriek en bewegenMotoriek en bewegen