Jongeren

Gezinsondersteuning thuis

Hoe ouder uw kind, hoe meer u wellicht tegen gedragsmatige of opvoedingsproblemen aanloopt. Zeker als de puberteit begint. Herkent u dit? Of heeft u ondersteuning en advies nodig voor praktische zaken? Dan kunt u bij de Hartekamp Groep op verschillende manieren hulp krijgen. U geeft zelf aan welke hulp u wanneer nodig heeft.

Ondersteuning thuis
Gezinsondersteuning Thuis van De Hartekamp Groep biedt praktische ondersteuning en begeleiding aan thuiswonende kinderen en ouders met een verstandelijke of meervoudige beperking. Kinderen met een verstandelijke beperking hebben speciale zorg en begeleiding nodig.  De Gezinsondersteuning Thuis kan dit gedeeltelijk van ouders overnemen, zodat zij meer tijd en energie overhouden voor zichzelf en hun gezin. Zeker als er thuis nog andere kinderen zijn die aandacht nodig hebben.

Het werkgebied van Gezinsondersteuning Thuis is Midden- en Zuid-Kennemerland. De ondersteuning is op maat. De thuiszorgmedewerkers zijn beroepskrachten met een verpleegkundige en/of agogische opleiding. Zij hebben veel ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Uitgaande van de vraag van de cliënten, biedt Gezinsondersteuning Thuis verschillende diensten:

  • Overnemen van verzorgende en verpleegkundige taken van ouders, zoals het kind wassen, aankleden, (sonde)voeding geven en medicijnen toedienen.
  • Ouders ondersteunen bij de begeleiding van hun kind, variërend van het aanleren van vaardigheden, stimuleren van gedrag en begeleiden bij activiteiten.
  • Een deskundige avondoppas voor het kind met een beperking.

Casemanagement
Met een kind dat meer zorg verlangt, heeft u vast verschillende hulpverleners in uw gezin. Van een speciale oppas tot een jeugdarts of iemand van school. Het is voor u wel belangrijk dat alle hulpverleners goed met elkaar samenwerken. Een casemanager van de Hartekamp Groep helpt u hier graag bij. Wij zorgen dat alle betrokkenen van elkaar weten wat nodig is voor uw gezin. Zo is het duidelijk bij wie u moet zijn en u krijgt de hulp die u nodig heeft op de manier die u zelf wilt voor uw gezin. Wij gaan samen met u kijken met wie u allemaal te maken heeft. Daarna bespreken we op welke manier u de hulp wilt. Tenslotte bekijken we hoe we de hulpverlening laten samenwerken.

Ouderondersteuner
Als ouders van een kind bij wie de ontwikkeling anders verloopt, kunt u voor verrassingen komen te staan of met vragen blijven zitten. Een ouderondersteuner staat naast de ouders en geeft hulp, informatie en advies. Zowel bij praktische vragen als bij psychosociale ondersteuning. De ouderondersteuner is een maatschappelijk werker met ruime ervaring met ouders van een kind met een beperking. Ze kan uw kind en uw gezin enkele uren per week bijstaan.
Voor deze vorm van ondersteuning is een geldige CIZ-indicatie voor behandeling nodig.

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding
Als ouder van een kind dat een achterstand heeft in de ontwikkeling, kunt u voor vragen komen te staan. Opvoedondersteuning kan helpen. Voor een adviesgesprek bijvoorbeeld. Of voor ondersteuning van een pedagogisch werker. Deze komt uw gezin bekijken en zoekt samen met u naar oplossingen. Afhankelijk van uw vragen, worden broertjes en zusjes betrokken in het begeleidingsproces. De pedagogisch werker geeft u inzicht in wat u zelf kunt doen om beter met probleemsituaties om te gaan. Ook leert u (nog) meer over de beperking én de mogelijkheden van uw kind.  

Psychomotorische Therapie
Loopt uw kind tegen psychische problemen aan, dan bieden we bij de Hartekamp Groep Psychomotorische Therapie (PMT). PMT is een non-verbale, ervaringsgerichte therapie die gericht is op het verminderen van de psychosociale problemen van uw kind. De nadruk ligt op doen en minder op praten, vandaar dat het ook plaatsvindt in de gymzaal. Sport, spel en bewustwording van het lichaam worden gebruikt om uw kind te helpen met een psychosociaal probleem.

Zo helpt PMT bijvoorbeeld bij sociale vaardigheden, verhogen weerbaarheid, zelfvertrouwen en bij het omgaan met angsten, spanningen en emoties. Tijdens PMT kan deuw kind nieuwe en/of andere ervaringen opdoen wat uw kind helpt om zijn of haar behandeldoel te bereiken. De sport, spel en eventueel ontspanningsactiviteiten variëren en worden aangepast aan de affiniteit en mogelijkheden van de cliënt. 

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden.