Jongeren

Wonen in de wijk

Bij de Hartekamp Groep bieden we verschillende manieren van wonen voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld beschermd wonen met passende ondersteuning. Of wonen in de wijk. Maar ook zelfstandig wonen met ondersteuning is mogelijk. De cliënt kan ervoor kiezen om alleen of met 2 personen in een appartement te wonen of in een kleine groep in een groepswoning. Voor alle woonvormen geldt: samen met client, vertegenwoordigers en begeleiders wordt een ondersteuningsplan gemaakt. We maken samen altijd afspraken over de doelen die we willen bereiken bij het wonen of de dagbesteding. Deze afspraken schrijven we op in het individuele ondersteuningsplan. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd om te kijken of we voor de juiste koers gekozen hebben.

Professionele ondersteuning van particuliere wooninitiatieven
De Hartekamp Groep biedt professionele ondersteuning aan particuliere wooninitiatieven binnen de regio. Het particuliere initiatief; zorgt voor de woning en alles wat daarmee samenhangt. De Hartekamp Groep zorgt voor de ondersteuning van de cliënten die er wonen.

Wonen in de wijk
Bijna zelfstandig wonen of juist met wat meer ondersteuning: beide is mogelijk in de woningen in de wijk in Midden- en Zuid Kennemerland, Duin en Bollenstreek en Amstelland en Meerlanden. Daar wonen ongeveer 380 jongeren en volwassenen met elk hun eigen vraag. De locaties en woningen zijn divers. We proberen een plek te vinden die zo goed mogelijk past bij iemands wensen en mogelijkheden. Vanuit de woningen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van voorzieningen in de wijk zoals clubs en buurtcentra.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden.