Kinderen

Seksuele voorlichting/ trainers Intimiteit en Seksualiteit

Wat is seksuele voorlichting?
Ieder kind zal in zijn ontwikkeling geleidelijk ook bekend worden met veranderingen in de lichaamsbeleving, intimiteit en seksualiteit. Veel ouders vinden dit geen makkelijke onderwerpen en bij kinderen met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autismespectrum kan het moeilijk zijn om de juiste informatie op de juiste manier over te brengen. Onze trainers Intimiteit en Seksualiteit (I&S) zijn gespecialiseerd in het voorlichten van kinderen met een beperking, op een goede, veilige en heldere manier. Zij beschikken over voorlichtingsmateriaal dat speciaal is ontwikkeld voor bijzondere doelgroepen, zodat ieder kind op het eigen niveau en passend bij de eigen beleving benaderd wordt.
Ook kunnen de trainers I&S ouders/verzorgers van kinderen met een verstandelijke beperking voorbereiden, instrueren en begeleiden, als zij zelf met hun kind in gesprek gaan over intimiteit en seksualiteit.

Wie kan bij de trainers I&S terecht?    
Iedere ouder, verzorger of kind met vragen over lichaamsbeleving, intimiteit of seksualiteit kan bij de trainers I&S terecht. De intake vindt plaats met een psycholoog of orthopedagoog, zodat bij problemen die specialistische hulp van een psycholoog, arts of seksuoloog vergen, doorverwijzing direct kan plaatsvinden. In veel gevallen is echter de voorlichting en begeleiding van de trainer I&S afdoende.

Benodigde indicatie
Het Expertisecentrum Ambulant wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Een geldige CIZ-indicatie ‘behandeling’ is nodig. Het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep kan u ondersteunen bij het verkrijgen van de passende indicatie.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep.