Kinderen

Ortho-agogische muziekbegeleiding

Wat is ortho-agogische muziekbegeleiding (OMB)?
Bijna alle kinderen kunnen genieten van muziek. Daarom kan muziek een goede manier zijn om hun mogelijkheden te vergroten om contact te maken, alert te blijven en zich te ontwikkelen. Voor het ene kind is zachte muziek fijn en uitnodigend, het andere kind vindt het fijn om hard op trommels te slaan. De ortho-agogische muziekbegeleider helpt uit te vinden welke manier van muziek maken of luisteren het kind ondersteunt in zijn ontwikkeling. 

Wie kan bij ortho-agogische muziekbegeleiding terecht?
OMB is geschikt voor kinderen met een ernstige of matige verstandelijke beperking, die stagneren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De psycholoog/orthopedagoog kan verwijzen naar OMB.

Benodigde indicatie
Het Expertisecentrum Ambulant wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Een geldige CIZ-indicatie ‘behandeling’ is nodig. Het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep kan u ondersteunen bij het verkrijgen van de passende indicatie.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep.