Kinderen

Psycholoog/orthopedagoog

Wat is een psycholoog/orthopedagoog?
De psycholoog of orthopedagoog van het Expertisecentrum Ambulant is gespecialiseerd in de verstandelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen met een verstandelijke beperking. Op veel manieren en door veel oorzaken kan deze ontwikkeling zijn belemmerd. Of er zijn problemen met het gedrag van het kind, die maken dat de ouders advies en begeleiding nodig hebben van een psycholoog of orthopedagoog. De psycholoog of orthopedagoog werkt samen met de AVG-arts en verwijst zo nodig naar een therapeut om gericht aan verbetering te werken.

Wie kan bij de psycholoog of orthopedagoog terecht?

  • Kinderen met een verstandelijke beperking
  • Kinderen met een verstoorde ontwikkeling die vragen oproept over de cognitieve, sociale of emotionele mogelijkheden van het kind
  • Ouders die - met behulp van psychologisch onderzoek - willen leren begrijpen wat de mogelijkheden en beperkingen van een kind zijn
  • Ouders die vragen hebben over gedrag dat moeilijk te begrijpen of te hanteren is
  • Kinderen die behandeling nodig hebben voor problemen waardoor ze zich moeilijk ontwikkelen, ongelukkig zijn of moeilijk gedrag laten zien
  • Ouders die advies willen voor zichzelf, als het opvoeden van hun kind hen voor moeilijke vragen plaatst.

Benodigde indicatie
Het Expertisecentrum Ambulant wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Een geldige CIZ-indicatie ‘behandeling’ is nodig. Het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep kan u ondersteunen bij het verkrijgen van de passende indicatie.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep.