Kinderen

Psychomotorische therapie 

Wat is psychomotorische therapie?
Psychomotorische therapie (PMT) is een non-verbale, ervaringsgerichte therapie die gericht is op het verminderen van de psychosociale problemen van het kind. Het leert meer controle te krijgen over impulsen bij oplopende spanning, zich weerbaar op te stellen in relaties met anderen en vertrouwd te raken met het eigen lichaam.

PMT wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden. Bij de therapie ligt de nadruk op doen en minder op praten. Met PMT gaat het niet om beter leren lopen of basketballen, maar worden sport, spel en de lichamelijkheid gebruikt om het kind te helpen in zijn psychosociale ontwikkeling. De sport- en spelactiviteiten variëren en worden aangepast aan de interesse en mogelijkheden van het kind. Zo  wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van balspelen als voetbal en hockey, een behendigheidsparcours of zelfverdediging. Wanneer het kind wil leren ontspannen, kunnen meerdere technieken en activiteiten worden gebruikt. PMT kan ook worden ingezet als ondersteuning bij diagnostiek, om een completer beeld te krijgen van een kind.

Wie kan bij PMT terecht?
PMT is geschikt voor kinderen met een licht tot matige verstandelijke beperking, die psychosociale problemen ervaren.

Benodigde indicatie
Het Expertisecentrum Ambulant wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Een geldige CIZ-indicatie ‘behandeling’ is nodig. Het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep kan u ondersteunen bij het verkrijgen van de passende indicatie.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep.