Kinderen

Spelbegeleiding

Wat is spelbegeleiding?
Voor kinderen die moeilijk tot spelen kunnen komen of die erg beperkt spelen, is er spelbegeleiding. De spelbegeleidster zoekt samen met het kind uit welke spelletjes en welke materialen het beste aansluiten bij de mogelijkheden en de interesses van het kind. Zo kan zij ouders en groepsleiding adviseren en de spel- en ontwikkelmogelijkheden van het kind helpen vergroten.

Wie kan bij spelbegeleiding terecht?
Spelbegeleiding is geschikt voor kinderen met een ernstige, matige of lichte verstandelijke beperking, die zelf moeilijk tot spelen kunnen komen of erg eenzijdig spelen. De psycholoog/orthopedagoog kan verwijzen naar speltherapie.

Benodigde indicatie
Het Expertisecentrum Ambulant wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Een geldige CIZ-indicatie ‘behandeling’ is nodig. Het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep kan u ondersteunen bij het verkrijgen van de passende indicatie.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep.