Kinderen

Systeemgerichte hulpverlening

Wat is een systeemgerichte hulpverlener?
De systeemgerichte hulpverlener van het Expertisecentrum Ambulant is een maatschappelijk werker die gespecialiseerd is in de behandeling van problemen van de cliënt én zijn netwerk. Dit netwerk kan bestaan uit ouders, familieleden en professionals van de organisaties en instellingen die bij de cliënt betrokken zijn.

Problemen ontstaan door veel oorzaken en op verschillende manieren. De last hiervan wordt niet alleen duidelijk in praktische zaken, maar ook in emotionele en relationele spanningen. Problemen verminderen het functioneren van alle betrokkenen en tasten hun draagkracht aan.

De systeemgerichte hulpverlening richt zich op de behoefte van ieder mens om tot zijn recht te komen in verbinding met anderen. Uitgangspunt hierbij is dat zowel de cliënt als de mensen in zijn netwerk kunnen bijdragen aan het ontstaan van problemen, maar óók aan de vermindering en/of oplossing daarvan.

Wie kan bij de systeemgerichte hulpverlener terecht?

 • Ouders van kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking die:
  - ondersteuning nodig hebben bij de emotionele verwerking hiervan
  - zoeken naar passend ouderschap, gezinsleven en familieleven
  - in de zorg voor hun kind moeite hebben met de samenwerking met professionals
  - een luisterend oor nodig hebben om verder te kunnen
  - iemand zoeken die met hen mee kan denken over te maken keuzes en te nemen besluiten
 • Familieleden die zoeken naar een passende bijdrage aan de zorg voor het kind, de ouders en het gezin
 • Professionals die:
  - tijdens de behandeling problemen ervaren in de samenwerking met de ouders en familie
  - gebruik willen maken van systeemgerichte hulpverlening tijdens de behandelcontacten
  - systeemgerichte hulpverlening indiceren

Benodigde indicatie
Het Expertisecentrum Ambulant wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Een geldige CIZ-indicatie ‘behandeling’ is nodig. Het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep kan u ondersteunen bij het verkrijgen van de passende indicatie.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep.