Kinderen

Opvoedkundig advies

Heeft u vragen over de opvoedingvan uw kind? Bijvoorbeeld over slaap/eetproblemen bij autisme of het syndroom van Down? Of heeft u ondersteuning en advies nodig voor praktische zaken? Dan kunt u bij de Hartekamp Groep op verschillende manieren ondersteuning krijgen.

Ondersteuning thuis
Gezinsondersteuning Thuis van De Hartekamp Groep biedt praktische ondersteuning en begeleiding aan thuiswonende kinderen en ouders met een verstandelijke of meervoudige beperking. Kinderen met een verstandelijke beperking hebben speciale zorg en begeleiding nodig.  De Gezinsondersteuning Thuis kan dit gedeeltelijk van ouders overnemen, zodat zij meer tijd en energie overhouden voor zichzelf en hun gezin. Zeker als er thuis nog andere kinderen zijn die aandacht nodig hebben.

Het werkgebied van Gezinsondersteuning Thuis is Midden- en Zuid-Kennemerland. De ondersteuning is op maat. De thuiszorgmedewerkers zijn beroepskrachten met een verpleegkundige en/of agogische opleiding. Zij hebben veel ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Uitgaande van de vraag van de cliënten, biedt Gezinsondersteuning Thuis verschillende diensten:

  • Overnemen van verzorgende en verpleegkundige taken van ouders, zoals het kind wassen, aankleden,( sonde)voeding geven en medicijnen toedienen.
  • Ouders ondersteunen bij de begeleiding van hun kind, variërend van het aanleren van vaardigheden, stimuleren van gedrag en begeleiden bij activiteiten.
  • Een deskundige avondoppas voor het kind met een beperking.

Casemanagement
Met een kind dat meer zorg verlangt, heeft u vast verschillende hulpverleners in uw gezin. Van een speciale oppas tot een jeugdarts of iemand van school. Het is voor u wel belangrijk dat alle hulpverleners goed met elkaar samenwerken. Een casemanager van de Hartekamp Groep helpt u hier graag bij. Wij zorgen dat alle betrokkenen van elkaar weten wat nodig is voor uw gezin. Zo is het duidelijk bij wie u moet zijn en u krijgt u de hulp die u nodig heeft op de manier die u zelf wilt voor uw gezin. Wij gaan samen met u kijken met wie u allemaal te maken heeft. Daarna bespreken we op welke manier u de hulp wilt. Tenslotte bekijken we hoe we de hulpverlening laten samenwerken.

Ouderondersteuner
Als ouders van een kind bij wie de ontwikkeling anders verloopt, kunt u voor verrassingen komen te staan of met vragen of zorgen blijven zitten. Bijvoorbeeld over de toekomst, omdat niet altijd duidelijk is hoe uw kind zich later zal ontwikkelen.
Een ouderondersteuner staat naast de ouders en geeft hulp, informatie en advies. Zowel bij praktische vragen als bij psychosociale ondersteuning. De ouderondersteuner is een maatschappelijk werker met ruime ervaring met ouders van een kind met een beperking. De ouderondersteuner komt bij u thuis op huisbezoek. Voor deze vorm van ondersteuning is een geldige CIZ-indicatie voor behandeling nodig.

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding
Als ouder van een kind dat een achterstand heeft in de ontwikkeling, kunt u voor vragen komen te staan. Opvoedondersteuning kan helpen: Het biedt hulp bij de alledaagse situaties, op een manier die aansluit bij uw ideeën over opvoeden. U kunt ondersteuning krijgen in de vorm van een adviesgesprek of praktische ondersteuning van een pedagogisch hulpverlener. Deze medewerker gaat met u in gesprek en kijkt met u naar uw situatie en de vragen die u heeft en zoekt samen met u naar een passende oplossing. Afhankelijk van uw vragen, worden broertjes en zusjes betrokken in het begeleidingsproces. De pedagogisch werker geeft u inzicht in wat u zelf kunt doen om beter met probleemsituaties om te gaan. Ook leert u (nog) meer over de beperking én de mogelijkheden van uw kind.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden.