Kinderen

Huisregels

 Verhindering

Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat u een gemaakte afspraak bij ons niet kunt nakomen. Belt u dit tijdig aan ons door. Gemaakte afspraken dienen bij verhindering 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij te laat of helemaal niet afzeggen, kunnen wij genoodzaakt zijn u hiervoor een rekening te sturen. Deze rekening kan variëren € 25,- tot € 100,-. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient door uzelf betaald te worden.

Wanneer u herhaaldelijk te laat of helemaal niet komt zonder bericht, gaan wij er vanuit dat u geen prijs meer stelt op behandeling op onze afdeling.

Meer informatie over: