Kinderen

Vrijetijdsbesteding

Juist kinderen met een beperking hebben meer moeite om een leuke hobby of sport te vinden. Bij de Hartekamp Groep wordt daarom veel georganiseerd. Er zijn sport-, hobby- en muziekclubs door de week en activiteiten in het weekend. Veel kinderen die wonen binnen de Hartekamp Groep maken gebruik van deze activiteiten en ook deelnemers van buitenaf zijn van harte welkom.

Een maatje
Sommige kinderen hebben een klein sociaal netwerk, maar willen wel graag met iemand gezellige dingen doen. Zoals samen een hobby te delen – bijvoorbeeld samen met de trein of de bus. Of op de woning koekjes bakken of samen een spelletje te spelen. Een maatje is - in overleg met de begeleiding van de woning - aan te vragen voor iedereen die binnen de Hartekamp Groep woont via vtenv@hartekampgroep.nl