Kinderen

Begeleiding op school

Heeft uw kind een achterstand? Dan kunt u ervoor kiezen om uw kind naar een reguliere voorziening te laten gaan. Want spelen met elkaar is voor zowel het kind met een beperking als een kind dat geen beperking heeft verrijkend. Kinderen leren van elkaar. En de kinderen zelf vinden het leuk om met hun broertjes, zusjes en buurtgenootjes naar school te gaan.

Ambulante begeleiding
De meeste scholen of voorzieningen staan er open voor om kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking te plaatsen. Maar ze willen wel hun kennis uitbreiden om het kind goed te begeleiden. Daarvoor is een ambulante begeleider op school een goede oplossing.

Hoe gaat ambulante begeleiding in z’n werk?
Ambulante begeleiding kan ouders en de voorziening ondersteunen. De begeleiding kan op verschillende manieren worden ingevuld. De ambulante begeleider kan adviseren hoe de school het beste omgaat met uw kind, hoe de ontwikkeling gestimuleerd kan worden en hoe het kind speelt en communiceert.De ambulante begeleider kan zelf meedoen en meespelen in het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de klas. Zo kan zij het kind helpen, laten zien hoe het kan en ook de begeleiding of leerkracht ondersteuning bieden.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden.