Kinderen

Baloe Vroegbehandeling voor kinderen.

Baloe is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar met een ontwikkelingsachterstand op verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld de motoriek, de taalontwikkeling en de verstandelijke ontwikkeling. Bij jonge kinderen die zich trager ontwikkelen, is het doorgaans moeilijk te voorspellen wat het perspectief is. Ook is de diagnose vaak nog niet duidelijk. Het perspectief van het kind wordt mede bepaald door de ontwikkelingsstimulering, die hem of haar geboden wordt door ouders en dagverblijf of peuterspeelzaal. Het is belangrijk dat kind en ouders zo vroeg mogelijk de juiste hulp krijgen.

Het team van Baloe kan deze hulp bieden. Het team bestaat uit een revalidatiearts, paramedici (fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut), twee orthopedagogen, groepsleiding en ouderondersteuning. Zij hebben allemaal, ieder op zijn vakgebied, specifieke kennis van heel jonge kinderen met diverse beperkingen en hun specifieke ontwikkeling. Het team komt rond de derde verjaardag gezamenlijk met een advies voor een goede vervolg plek.

Contact met de ouders
Contacten met ouders vinden we op Baloe erg belangrijk. De ouders worden uitgenodigd mee te denken en er is altijd een luisterend oor.

Therapie
Op advies van de revalidatiearts of kinderarts krijgt uw kind behandeling van een fysiotherapeut, ergotherapeut en/of logopedist. Deze behandelingen maken deel uit van het spel- en ontwikkelingsprogramma en worden zoveel mogelijk op de groep gegeven, zodat alle betrokkenen rondom uw kind dezelfde ontwikkelingsstimulering bieden gedurende de hele dag.

Voor wie?
Kinderen tot een jaar of vier kunnen twee of drie dagen op Baloe terecht. Er zijn verschillende groepen binnen Baloe. Ieder groepje heeft twee groepsleidsters, die nauw samenwerken met de therapeuten en orthopedagoge. De openingstijden voor de kinderen is van 8.45 tot 15.15 uur.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden. Het is ook mogelijk om direct  contact op te nemen met Baloe: tel. 023 - 526 36 04.