Kinderen

Naschoolse opvang

Voor kinderen die niet terechtkunnen op reguliere naschoolse opvang, omdat ze teveel zorg of structuur nodig hebben, is er Speciale Opvang na (ZMLK- of Mytyl/Tytyl) school of het Kinderdagcentrum. De zorg die ze daar krijgen is hetzelfde als die ze thuis of op school krijgen, aangepast aan hun niveau, mogelijkheden en behoeften.

Programma
Tijdens de Speciale Opvang na schooltijd en KDC-tijd wordt er een gevarieerd programma aangeboden. Dit programma is aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van elk kind. Denk hierbij aan knutselen, wandelen, spelletjes doen. Maar ook voorlezen en koken. Natuurlijk is het programma duidelijk en gestructureerd.

Waar?
Er is Speciale Opvang na schooltijd en KDC-tijd in een kinderdagcentrum aan de Herman Heijermansstraat in Haarlem-Noord, in Mytylschool de Regenboog in Haarlem-Zuid en op Ulmus 1 op het terrein van de Hartekamp Groep in Heemstede.
Het vervoer naar de locaties wordt verzorgd door ‘schoolvervoer’, tegen een kleine vergoeding of met behulp van vervoersindicatie. Wel moet u uw kind zelf ophalen tussen 17.00 en 18.00 uur.
De Hartekamp Groep biedt deze opvang aan voor schoolgaande kinderen van maandag t/m donderdag na schooltijd tot 18.00 uur. Daarnaast wordt er met regelmaat extra dagopvang geboden wanneer kinderen vrij zijn van school (bijvoorbeeld door een studiedag).

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden.