Kinderen

Wonen voor kinderen en jongeren

Soms kan de zorg voor een kind met een beperking zo zwaar zijn, dat u als ouder voor de enorm moeilijke keuze staat om uw kind ergens anders te laten wonen. De Hartekamp Groep heeft verschillende woonmogelijkheden voor jonge kinderen. Stuk voor stuk prettige, huiselijke locaties waar u uw kind met een gerust hart kunt achterlaten.

Als een tweede thuis
De visie van al onze woonmogelijkheden is dat elk kind uniek is en zich op z’n eigen manier kan ontwikkelen. In de praktijk betekent dit dat elk kind een persoonlijke daginvulling heeft en een individueel programma. Het is belangrijk dat een kind zich thuis voelt en dat alles erop is gericht om zo zelfstandig mogelijk te leren leven. Goed opvoeden en aandacht voor sociaal en emotioneel gedrag hoort daarbij. Samen met ouders maken we hiervoor een ondersteuningsplan.

Wonen voor kinderen en jongeren ’t Veer 1a-1b
’t Veer 1a-1b is een gemengde kindergroep op Harteheem in Heemskerk, waar maximaal 12 kinderen wonen. Harteheem is als een soort woonwijk gebouwd, met verschillende woningen van de Hartekamp Groep. ’t Veer 1a-1b is een gesloten woning met een afgesloten tuin. In ’t Veer 1a-1b wonen kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en sociaal-emotionele problematiek. Daarnaast kunnen gedragsproblemen en/of psychiatrische beelden voorkomen; deze staan niet op de voorgrond. Overdag gaan de kinderen naar een kinderdagcentrum. Er is geen slaapdienst, maar wel een zorgcentrale die de woningen ’s nachts in de gaten houdt en er komt twee keer per nacht een medewerker van de nachtdienst langs. Het is een prettige, veilige plek waar elk kind een eigen zit- en slaapkamer heeft. De begeleidingsstijl is rustig en gericht op overzicht. Er wordt een thuisbasis gecreëerd die veiligheid en geborgenheid biedt.

Wonen voor kinderen en jongeren Reviusstraat 2-8-14
Midden in een woonwijk in Haarlem-Noord staat een rij geschakelde woningen waar binnen drie woongroepen zorg wordt geboden aan maximaal 12 kinderen. Binnen de Reviusstraat wonen kinderen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking. Gedragsproblemen kunnen voorkomen, maar staan niet op de voorgrond. Het bieden van een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen staat voorop, daarnaast hebben zelfredzaamheid en het stimuleren van zelfstandigheid de aandacht. 

Overdag gaan de kinderen naar speciaal onderwijs in Haarlem en omgeving of naar kinderdagcentrum het Duinhuis. Per woning is binnen de Reviusstraat plaats voor drie tot zes kinderen. Alle kinderen hebben een eigen slaapkamer op de eerste etage of op zolder, net als in een gewoon huis. Kinderen die binnen de Reviusstraat wonen zijn mobiel, ze kunnen traplopen. In de nacht is er een slaapdienst aanwezig, deze wordt op afstand ondersteund door de zorgcentrale. De Reviusstraat is een gesloten woning en heeft gesloten tuinen. Speelvoorzieningen en recreatie zijn op loopafstand te vinden.

Wonen voor kinderen en jongeren Eekhoornlaan 104 (Ulmus 1)
Ulmus 1 is een woning op de Hartekamp in Heemstede, een beschermd terrein. De gesloten woning biedt ruimte aan zeven kinderen. Kinderen die op Ulmus 1 wonen hebben een matig verstandelijke beperking waarbij de sociaal-emotionele beperking het meest opvalt. Er is sprake van complexe bijkomende problematiek, met name op het gebied van psychiatrie en/of gedrag. Het aanbieden van structuur en voorspelbare leefregels staat daarom voorop. De begeleiding is gericht op stabilisatie, waar mogelijk op ontwikkeling en is met name individueel gericht. De kinderen krijgen overdag dagbesteding in de nabijheid van de woning aangeboden. In de Ulmus zijn zeven slaapkamers die zich op de begane grond bevinden. Er is geen slaapdienst aanwezig, maar wel een zorgcentrale die de woningen ’s nachts in de gaten houdt en er komt twee keer per nacht een medewerker van de nachtdienst langs in de woning. De Ulmus heeft een grote omheinde tuin die is omringd door een bosrijke omgeving waar heerlijk gewandeld kan worden.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden.