Ouderen

Communicatiemiddelen

De meeste mensen met een verstandelijke beperking hebben in meer of mindere mate problemen met het begrijpen en/of uiten van gesproken taal. De logopedist kan op directe of indirecte wijze het communicatieprobleem benaderen. Logopedisten onderzoeken en behandelen gehoor- eet- en drinkstoornissen en communicatieproblemen. Onder communicatieproblemen verstaan wij spraak-, taal-, en stemstoornissen.

Ondersteunend communicatiemateriaal
Niet alle cliënten kunnen voldoende leren spreken. Voor hen kan gezocht worden naar een passende vorm van een ondersteunend communicatiemiddel, zoals concrete voorwerpen, een communicatiemap/-kaarten met picto’s/foto’s, een spraakcomputer of het gebruiken van gebaren. Daarnaast kan ondersteunende communicatie ingezet worden om de dagstructuur te visualiseren, bijv. in de vorm van een planbord met picto’s/foto’s.

Communicatieve zelfstandigheid
Het Logopedieteam is voortdurend aan het werk om de communicatieve zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de individuele cliënt in stand te houden of te verbeteren. Zo nodig kan de logopedist tevens het cliëntsysteem adviseren over een gepaste communicatievorm. Er kan in een breed scala van thema’s (o.a. gebaren en totale communicatie) klinische lessen worden verzorgd door de logopedisten. 

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden.

Communicatiemiddelen