Ouderen

Intimiteit en Seksualiteit

Wat is seksuele voorlichting?
Bij het ouder worden kan de lichaamsbeleving veranderen, wat weer nieuw vragen oproept over intimiteit en seksualiteit. Denk bijvoorbeeld aan de overgang, verminderde potentie of ontremming bij dementie. Mensen met een verstandelijke beperking weten vaak weinig van intimiteit en seksualiteit.  Veel ouders vonden dit geen makkelijke onderwerpen en bij mensen met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autismespectrum kan het moeilijk zijn om de juiste informatie op de juiste manier over te brengen. Daardoor is ook bij oudere cliënten met een beperking vaak veel onzekerheid en onduidelijkheid over dit onderwerp. Onze trainers Intimiteit en Seksualiteit (I&S) zijn gespecialiseerd in het voorlichten van mensen met een beperking, op een goede, veilige en heldere manier. Zij beschikken over voorlichtingsmateriaal dat speciaal is ontwikkeld voor bijzondere doelgroepen, zodat iedere cliënt op het eigen niveau en passend bij de eigen beleving benaderd wordt.
Ook kunnen de trainers I&S familie/verzorgers van oudere cliënten met een verstandelijke beperking  instrueren en begeleiden, als zij zelf met vragen zitten over het omgaan met uitingen van intimiteit en seksualiteit van de cliënt.

Wie kan bij de trainers I&S terecht?    
Iedere cliënt of familielid/verzorger met vragen over lichaamsbeleving, intimiteit of seksualiteit kan bij de trainers I&S terecht. De intake vindt plaats met een psycholoog of orthopedagoog, zodat bij problemen die specialistische hulp van een psycholoog, arts of seksuoloog vergen, doorverwijzing direct kan plaatsvinden. In veel gevallen is echter de voorlichting en begeleiding van de trainer I&S afdoende.

Benodigde indicatie
Het Expertisecentrum Ambulant wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Een geldige CIZ-indicatie ‘behandeling’ is nodig. Het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep kan u ondersteunen bij het verkrijgen van de passende indicatie.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep.