Ouderen

Psychomotorische therapie

Wat is psychomotorische therapie?
Psychomotorische therapie (PMT) is een non-verbale, ervaringsgerichte therapie die gericht is op het verminderen van de psychosociale problemen van de cliënt. De cliënt leert meer controle te krijgen over impulsen bij oplopende spanning, omgaan met fysieke achteruitgang en leert beter te ontspannen. 

PMT wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden. Bij de therapie ligt de nadruk op doen en minder op praten. Met PMT gaat het niet om beter leren lopen of sporten, maar worden sport, spel en de lichamelijkheid gebruikt om de cliënt te helpen bij psychosociale problemen. De sport- en spelactiviteiten variëren en worden aangepast aan de interesse en mogelijkheden van de cliënt. Zo  wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van balspelen en behendigheidsspellen. Wanneer de cliënt wil leren ontspannen, kunnen meerdere technieken en activiteiten worden gebruikt. PMT kan ook worden ingezet als ondersteuning bij diagnostiek, om een completer beeld te krijgen van een cliënt.

Wie kan bij PMT terecht?
PMT is geschikt voor cliënten met een licht tot matige verstandelijke beperking, die psychosociale problemen ervaren. De psycholoog/orthopedagoog kan verwijzen naar PMT.

Benodigde indicatie
Het Expertisecentrum Ambulant wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Een geldige CIZ-indicatie ‘behandeling’ is nodig. Het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep kan u ondersteunen bij het verkrijgen van de passende indicatie.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep.