Ouderen

Tandheelkundige zorg

Veel mensen zijn bang voor de tandarts. Maar voor iemand met een verstandelijke beperking, is naar een gewone tandarts gaan vaak extra moeilijk. De cliënt wilt misschien meer uitleg, of een tandarts die wat geduldiger is als hij bang is of geen zin heeft. Het team van bijzondere tandheelkunde van de Hartekamp Groep is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met een beperking.

De medewerkers voeren dezelfde tandheelkundige behandelingen uit als een gewone tandarts. Maar er is meer tijd en kennis van syndromen en gedrag van mensen met een verstandelijke beperking.

Voor wie?
Voor mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of ernstige aandoeningen, die niet in een gewone tandartspraktijk behandeld kunnen worden. Onze beide praktijkruimtes zijn volledig rolstoeltoegankelijk, er is een tillift en zelfs bedlegerige cliënten kunnen er behandeld worden. Voor de behandelingen wordt tijd aangevraagd bij de zorgverzekeraar. Cliënten van buiten de Hartekamp Groep behandelen wij op verwijzing van hun huisarts of tandarts.

Tandheelkunde afgestemd op specifieke hulpvragen
Wij onderzoeken de behandelmogelijkheden altijd van twee kanten: wat moet er tandheelkundig gebeuren en wat kan deze cliënt aan. Wij willen dat de mond gezond is én de cliënt gelukkig. Als er meer afspraken nodig zijn voor één behandeling, dan kan dat. Wij maken elke behandeling zo voorspelbaar mogelijk voor elk niveau cliënten en laten hen aan alles wennen. Blijft een cliënt desondanks erg onrustig, dan kunnen sedatietechnieken helpen. Zoals premedicatie (een pil met een rustgevende werking). Lukt het ook daarmee niet, dan is het mogelijk om een cliënt bij ons, of in een nabijgelegen ziekenhuis in narcose te behandelen. Er komt dan een anesthesieteam naar de Hartekamp. Zij worden dan behandeld door Martine van Staveren, de tandarts, en zijn dan ook in een vertrouwde omgeving.

Mondverzorging trainen
Men verwacht dat bijna alle cliënten zelfstandig hun tanden schoonhouden, maar slechts enkelen kunnen dat zelf goed genoeg. Samen met de cliënt en de begeleiding oefenen wij intensief alle vaardigheden die nodig zijn om het niveau van mondhygiëne te verbeteren.

Wennen aan de tandheelkundige setting
Via de tell-show-feel-do-methode laten we cliënten wennen aan de tandheelkundige behandelingen. Eerst vertellen we dat we een instrument gaan laten zien. Daarna laten we het instrument zien tot de cliënt eraan gewend is. De cliënt bekijkt het instrument, raakt het zelf aan en vervolgens laten wij bijvoorbeeld op de hand of nagel voelen wat het instrument doet. Pas als dat goed gaat, gaan we stapje voor stapje in de mond werken. Hoeveel afspraken daarvoor nodig zijn is per cliënt verschillend.

Beïnvloeden van (probleem)gedrag
Veel probleemgedrag is te voorkomen. Door de behandeling voorspelbaar en begrijpelijk te maken zijn cliënten eerder bereid en in staat om mee te werken. Wij stemmen de behandeling af op het communicatie- en ontwikkelingsniveau van een cliënt en houden de spanningsboog goed in de gaten. In overleg met de begeleiding en soms ook een orthopedagoog kijken wij wat haalbaar is.

Meer informatie over:

Tandheelkundige zorg