Ouderen

Kwaliteit

Wij werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering.
In november 2010 is onze afdeling gevisiteerd door de Vereniging ter Bevordering van de Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten. We zijn hiervoor tot november 2015 geaccrediteerd.

Wij zijn bezig met interne en externe audits en patiëntentevredenheidsonderzoek.
Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de NMT en NVM.

Wij staan in het
          

Wij voldoen aan de richtlijnen van

Meer informatie over: