Ouderen

Vrijetijdsbesteding

Bij de Hartekamp Groep begrijpen we dat het voor mensen met een beperking niet makkelijk is om een hobby uit te oefenen of een sportclub te vinden. Daarom organiseren we speciale activiteiten. Er zijn (sport)clubs en muziekverenigingen en activiteiten in het weekend. En er is een soos voor bewoners van onze woongroepen en voor mensen van buiten.

Een overzicht van ons aanbod op locatie Heemskerk, kijk hier.
Een overzicht van ons aanbod op locatie Hartekamp, kijk hier.

Een maatje
Sommige ouderen hebben een klein sociaal netwerk, maar willen wel graag met iemand gezellige dingen doen. Zoals samen een hobby te delen – bijvoorbeeld samen met de trein of de bus. Of op de woning koekjes bakken of samen een spelletje te spelen. Een maatje is - in overleg met de begeleiding van de woning - aan te vragen voor iedereen die binnen de Hartekamp Groep woont via vtenv@hartekampgroep.nl

Vrijetijdsbesteding