Ouderen

Beschermd wonen

Bij de Hartekamp Groep bieden we verschillende manieren van wonen voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld beschermd wonen met passende ondersteuning. Of  wonen in de wijk. Maar ook zelfstandig wonen met ondersteuning is mogelijk. De cliënt kan ervoor kiezen om alleen of met 2 personen in een appartement te wonen of in een kleine groep in een groepswoning. Voor alle woonvormen geldt: samen met client, vertegenwoordigers en begeleiders wordt een ondersteuningsplan gemaakt. We maken samen altijd afspraken over de doelen die we willen bereiken bij het wonen of de dagbesteding. Deze afspraken schrijven we op in het individuele ondersteuningsplan. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd om te kijken of we voor de juiste koers gekozen hebben.

Professionele ondersteuning van particuliere wooninitiatieven
De Hartekamp Groep biedt professionele ondersteuning aan particuliere wooninitiatieven binnen de regio. Het particuliere initiatief; zorgt voor de woning en alles wat daarmee samenhangt. De Hartekamp Groep zorgt voor de ondersteuning van de cliënten die er wonen.

 Herenweg 5 in Heemstede
Binnen het terrein van de Hartekamp - kunnen jongeren , volwassenen en ouderen beschermd wonen. Daar bieden we intensieve en complexe zorg aan cliënten met verschillenden zorgvragen. Er is ook dag- en vrijetijdsbesteding op het complex. Het is een laagdrempelige plek, die ook door andere mensen wordt bezocht. Bijvoorbeeld door mensen die de boerderij bezoeken of een wandeling maken over het historisch landgoed.. Op dit moment wordt een moderne woon(zorg)wijk gebouwd met kleinschalige woningen en dagbesteding in de buurt. Lees hier meer over de nieuwbouw.

Regio IJmond (boven het Noordzeekanaal)
In Heemskerk wonen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen beschermd in de bijzondere woonwijk Harteheem. Hier is ook een cultureel centrum en een speel-o-theek. Dit geeft een levendige sfeer en veel aanloop van bewoners van buiten de wijk.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden.

Beschermd wonen