Ouderen

Zelfstandig wonen met hulp

Bij de Hartekamp Groep bieden we verschillende manieren van wonen voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld beschermd wonen met passende ondersteuning. Of  wonen in de wijk. Maar ook zelfstandig wonen met ondersteuning is mogelijk. De cliënt kan ervoor kiezen om alleen of met 2 personen in een appartement te wonen of in een kleine groep in een groepswoning. Voor alle woonvormen geldt: samen met client, vertegenwoordigers en begeleiders wordt een ondersteuningsplan gemaakt. We maken samen altijd afspraken over de doelen die we willen bereiken bij het wonen of de dagbesteding. Deze afspraken schrijven we op in het individuele ondersteuningsplan. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd om te kijken of we voor de juiste koers gekozen hebben.

Professionele ondersteuning van particuliere wooninitiatieven
De Hartekamp Groep biedt professionele ondersteuning aan particuliere wooninitiatieven binnen de regio. Het particuliere initiatief zorgt voor de woning en alles wat daarmee samenhangt. De Hartekamp Groep zorgt voor de ondersteuning van de cliënten die er wonen.

Zelfstandig wonen
In een woning naar keuze kan een cliënt zelfstandig wonen. Alleen of met een partner. Dan huurt de cliënt zelf een woning en koopt begeleidingsuren bij ons in. Bijvoorbeeld om te helpen met het huishouden of met het aangaan van contacten in de buurt. In de praktijk betekent dit dat er volgens afspraak (en indicatie) één of meer keer per week een ambulant ondersteuner bij de cliënt langskomt.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het Cliëntservicepunt van de Hartekamp Groep. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden.

Zelfstandig wonen met hulp