Disclaimer

Disclaimer
Hoewel we de grootst mogelijke zorg besteden aan de inhoud van deze website, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Ondanks alle inspanningen kan de Hartekamp Groep niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde actueel is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortkomend uit eventuele onjuist- en/of onvolledigheden. Vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u kenbaar maken via communicatie@hartekampgroep.nl

Rechten
De afbeeldingen op deze site zijn niet rechtenvrij. Overige informatie op de site mag niet zonder toestemming worden overgenomen. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de Hartekamp Groep.

Disclaimer E-mail
De informatie en bijlage(n) in E-mail die verstuurd wordt vanuit de Hartekamp Groep is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. We kunnen niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden.

Privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat wij kunnen aantonen dat uw persoonsgegevens veilig bij ons zijn en dat we uw privacy respecteren. Het zorgvuldig, veilig omgaan met uw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk en daarom hebben wij een privacyreglement opgesteld. Daarin beschrijven we hoe we omgaan met de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Ook is beschreven welke rechten en plichten er gelden voor personen waarvan we persoonsgegevens gebruiken voor zorgverlening en als werkgever. 

Klik hier voor het volledige privacyreglement. Vragen kunt u mailen naar info@hartekampgroep.nl