Energie, belasting en verzekeringen

Onroerendezaakbelasting (ozb), gemeentelijke heffingen en voorzieningen als gas, water en licht betaalt de Hartekamp Groep.

De cliënt betaalt zelf

  • Inboedelverzekering (mogelijkheid van collectieve verzekering van de Hartekamp Groep).
  • Premie van de ziektekostenverzekering. Alle cliënten zijn wettelijk verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. De wijze van aanvullend verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar bepaalt de mate van vergoeding. Cliënten kunnen zich aansluiten bij de collectieve ziektekostenverzekering van de Hartekamp Groep, de CZ groep.
  • Aansprakelijkheidsverzekering. Cliënten die bij de Hartekamp Groep wonen, zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) af te sluiten. Cliënten kunnen deelnemen aan de collectieve verzekering van de Hartekamp Groep. Cliënten onder de 18 jaar zijn verzekerd voor hun aansprakelijkheid via hun ouders of andere wettelijk vertegenwoordiger.
  • Cliënten die tijdelijk wonen bij de Hartekamp Groep regelen hun AVP en inboedel op eigen naam.
  • Eventuele overlijdensverzekering. Kosten van wenselijke laatste zorg (afleggen, opbaren) en de begrafenis of crematie komen voor rekening van de cliënt. De cliëntvertegenwoordiger of familie regelt de begrafenis of crematie. De Hartekamp Groep kan bepaalde zaken rondom het overlijden, tegen vergoeding, voor de familie verzorgen.
    De inzet van de geestelijk verzorger bij de uitvaart is voor rekening van de Hartekamp Groep, mits de uitvaart in het verzorgingsgebied van de Hartekamp Groep plaatsvindt.

Na overlijden van de cliënt worden de overeenkomsten die de cliënt heeft per direct ontbonden. Indien de cliënt is aangesloten bij de Stichting Financieel Beheer en Bewindvoering Kennemerland (FBBK) wordt er nog een periode van drie maanden in rekening gebracht voor het voeren van het financieel beheer. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opmaken van de eindafrekening, de berekening en betaling van successierechten en - in geval van bewindvoering - de slotrapportage aan de rechtbank.