Ervaringen met de Hermelijn

“Wij zijn de ouders van Lautaro en in de twee jaar dat ons zoontje naar de Hermelijn gaat, hebben wij deze locatie ervaren als een bijzonder toegankelijk, betrokken en prettig kinderdagcentrum. De zorgmananager, orthopedagoog en de begeleidsters zijn toegewijd aan hun taak, werken multidisciplinair en zetten graag hun deskundigheid in om mee te denken over de beste aanpak. Doordat het team voortdurend met ons in contact is, kent het onze thuissituatie en privéomstandigheden. De medewerkers stellen het belang van de kinderenvoorop en bieden onze zoon veiligheid en vertrouwen. Precies wat kwetsbare kinderen als hij nodig hebben.

 Wij vinden het belangrijk dat Lautaro’s ontwikkeling wordt gestimuleerd. Hij paste eerder niet in een regulier kinderdagverblijf en op dit moment ook niet in een klas van de basisschool. Door de multidisciplinaire training op de Hermelijn (Berespel, muziektherapie etcetera) leert hij echter zijn weg te vinden. Naast duwtjes in de goede richting maakt corrigeren natuurlijk ook onderdeel uit van de aanpak. Verder krijgt hij ondersteuning op het gebied van zindelijkheid en leren eten.

Het prettige is dat de Hermelijn ons op allerlei gebied zorgen uit handen neemt. Zoals bijvoorbeeld het vervoer van en naar het dagcentrum. Maar ook helpen de medewerkers met de CIZ-aanvragen en de verlenging daarvan. Het is prettig dat we op meer dan alleen het pedagogische vlak op ondersteuning van de Hermelijn kunnen rekenen.”

Richard en Adriana