Goed om te weten

Algemene Voorwaarden
De Hartekamp Groep heeft algemene voorwaarden voor de zorg- en dienstverlening. Deze algemene voorwaarden - in het bijzonder de betalingsvoorwaarden - zijn ook van toepassing op de niet-AWBZ gefinancierde diensten die de Hartekamp Groep levert.

Cliëntservicepunt (CSP)
Het Cliëntservicepunt geeft informatie over alle zorg en ondersteuning van de Hartekamp Groep. Ook vragen over indicaties, PGB, zorgtoewijzingen, Wmo-loketten en schuldhulpverlening kunt u hier stellen.

Stichting Financieel Beheer en Bewindvoering Kennemerland (FBBK), voorheen STBC/SIBC
Deze stichting verzorgt de financiële administratie op basis van overeenkomsten van cliënten van de Hartekamp Groep. De bereikbaarheidsgegevens vindt u op de algemene contactpagina.

Klachten
Het kan gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Over uw behandeling, de medewerkers, de maaltijd of andere praktische dingen bijvoorbeeld. Wij willen dat graag horen. Of u nu cliënt bent, familielid of vertegenwoordiger. Meer informatie over wat u bij klachten kunt doen, vindt u op de de pagina klachten.

CVZ
Het College van Zorgverzekeraars (CVZ) geeft een folder uit waarin staat waar mensen met een verstandelijke beperking vanuit de AWBZ recht op hebben. Deze folder kunt downloaden via de CVZ-website.

Wettelijke regelingen
Meer informatie over wettelijke regelingen kunt u krijgen via MEE Noordwest-Holland