Hulpmiddelen (zoals gebitsprothese, orthopedisch schoeisel, rolstoel)

Hulpmiddelen voor algemeen gebruik, zoals tilliften en douchestoel, worden door de Hartekamp Groep aangeschaft en onderhouden. Bij een ZZP-indicatie met behandeling betaalt de Hartekamp Groep hulpmiddelen voor individueel gebruik zoals orthese, incontinentiemateriaal en rolstoel.

De cliënt betaalt zelf

Verstrekking van hulpmiddelen voor individuele cliënten is afhankelijk van de indicatie.

  • Cliënten met een ZZP-indicatie met behandeling kunnen een aantal persoonsgebonden hulpmiddelen vergoed krijgen via de ZVW (hiervoor is een machtiging van een arts nodig).
  • Voor cliënten met een ZZP-indicatie zonder behandeling of cliënten met een extramurale indicatie zijn de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering, inclusief een eventuele aanvullende verzekering, of de Wmo van toepassing.

Hulpmiddelen die niet handicapgerelateerd zijn kan de cliënt mogelijk vergoed krijgen via de ziektekostenverzekering of betaalt de cliënt zelf.
Voor reparatie van de individuele hulpmiddelen kan de cliënt in het algemeen een beroep doen op financiering vanuit de ZVW of Wmo.

De uitleen van hulpmiddelen is ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (ZVW). Tevens kunnen hulpmiddelen bij het Wmo-loket worden aangevraagd.

Voor aanvraag van verpleegbedden en aangepaste stoelen neemt de Hartekamp Groep rechtstreeks contact op met een door Achmea gecontracteerde leverancier van hulpmiddelen. De leverancier verzorgt namens Achmea de indicatiestelling en de levering van het hulpmiddel, voor zowel kortdurend (uitleen) als langdurig gebruik.