Medische en paramedische zorg

De Hartekamp groep betaalt voor cliënten met een indicatie ZZP VG met behandeling waarbij de behandeling handicap gerelateerd is:

  • Medische zorg die wordt verleend door de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) of tandarts van de Hartekamp Groep. Cliënten kunnen met begeleiding de artsen bezoeken.
  • Paramedische zorg (fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek) op verwijzing van een arts.
  • Medicijnen.
  • Pedicure, met verwijzing van een arts.

De cliënt betaalt zelf
Cliënten met een indicatie ZZP VG zonder behandeling schrijven zich in bij een reguliere huisarts en tandarts. Deze medische zorg komt voor rekening van de ziektekostenverzekering. Kosten voor begeleiding naar arts/tandarts et cetera zijn voor rekening van de cliënt.

Bezoek aan de AVG-arts kan voor cliënten ZZP 1 en 2 VG op verwijzing van de behandelend huisarts plaatsvinden en wordt vergoed vanuit de AWBZ.

Let op: de ziektekostenvergoeding van medische en paramedische zorg is afhankelijk van de basis- en aanvullende verzekering die de cliënt heeft afgesloten.
Voor cliënten met ZZP 1 en 2 VG of cliënten zonder behandelindicatie kan de Hartekamp Groep voorzien in paramedische zorgverlening die wordt vergoed door de zorgverzekeringswet. In bepaalde gevallen kan de Hartekamp Groep deze direct in rekening brengen bij de ziektekostenverzekeraar van de cliënt. In andere gevallen krijgt de cliënt een rekening die hij kan indienen bij de ziektekostenverzekeraar. De wijze van (aanvullend) verzekerd zijn bepaalt of deze tot vergoeding zal overgaan.

De Hartekamp Groep declareert behandelingen van fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek en tandarts bij de zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor medicijnen.