Algemene Voorwaarden duidelijker en op een paar punten aangepast

In de algemene voorwaarden staan de regels over allerlei zaken die met de zorg aan cliënten te maken hebben. In deze ‘kleine lettertjes moet De Hartekamp Groep hierover duidelijkheid geven.
Naar aanleiding van vragen uit de praktijk en om veranderingen in wetten te volgen, zijn de algemene voorwaarden op enkele punten aangepast. De aanpassingen zijn besproken met  de Cliëntvertegenwoordigersraad en die heeft  een positief advies gegeven.

De tekst van de Algemene Voorwaarden is waar nodig duidelijker gemaakt. Dit heeft de inhoud niet veranderd.

Een paar punten zijn wel veranderd:

  • De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (wkkgz) schrijft voor dat de Hartekamp Groep aangesloten moet zijn bij een erkende geschillencommissie. De Hartekamp Groep is aangesloten bij de geschillencommissie Gehandicaptenzorg in Den Haag. Dit is verwerkt in deAlgemene Voorwaarden.
    De wkkgz geldt alléén voor cliënten die zorg krijgen vanuit de Wet Langdurige Zorg of de Zorgverzekeringswet. Cliënten vanuit de jeugdzorg of de wet maatschappelijke ondersteuning kunnen geen gebruik maken van deze geschillencommisssie.
  • De geheimhouding is beter beschreven. Hierdoor wordt de privacy van cliënten beter beschermd.
  • De Algemene Voorwaarden zijn nu ook van toepassing op zorg en dienstverlening aan cliënten die met geld vanuit de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning gefinancierd worden. De tekst is hiervoor aangepast.
  • Zorg en dienstverlening die de cliënt zelf betaalt (dus niet de zorg in natura), kan nu worden gestopt wanneer er een achterstand in de betaling is. Hiermee wordt voorkomen dat cliënten een steeds hogere schuld krijgen. En de financiële risico’s voor de Hartekamp Groep worden beperkt..

Klik hier voor de algemene voorwaarden. Let op: de cliëntenversie van de Algemene Voorwaarden komt later beschikbaar.