Marry van der Geest: Cliëntenvertrouwenspersoon bij de Hartekamp Groep

Voor de meeste mensen is het zo vanzelfsprekend dat je kunt zeggen waar je behoefte aan hebt. Je hebt de regie over je eigen leven en komt op voor je eigen belangen. Soms sta je er niet bij stil dat opkomen voor jezelf voor sommige mensen moeilijk is.

Voor cliënten is het zeker niet vanzelfsprekend. Veelal heeft dit te maken met de aard van hun beperking, maar ook omdat zij afhankelijk zijn. Van hun familie, van de Hartekamp Groep of van hun begeleider. Hoe vertel je dan dat je het anders wilt. Of dat je  niet tevreden bent, of een klacht hebt.
Voor die situaties is de Cliëntenvertrouwenspersoon. Bij de Hartekamp Groep is Marry van der Geest de Cliëntenvertrouwenspersoon.

Marry: "Ik help een cliënt om klachten duidelijk te verwoorden. En ik help de cliënt om er iets aan te doen. Goed om te weten dat ik altijd aan de kant van de cliënt sta, dus partijdig ben aan de cliënt.
Bij mij kunnen cliënten terecht met hun verhaal. Ik luister en bespreek de mogelijkheden om er iets aan te doen. Bijvoorbeeld een gesprek met de  begeleider, of een brief schrijven naar de klachtencommissie. Als de cliënt dat wil kan ik meegaan naar zo'n gesprek en helpen bij het schrijven van de brief.

Ik werk sinds 2008 bij de Hartekamp Groep, voor alle cliënten die er wonen en werken . In die tijd heb ik al veel cliënten gesproken die mijn hulp wilden over zaken  die zij anders wilden. Wat ik merk in de afgelopen jaren is  dat cliënten zich meer gesteund gaan voelen wanneer ze ergens ontevreden over zijn. Soms is een gesprek voldoende voor  een cliënt om zijn onvrede zelf te gaan bespreken met zijn of haar begeleider. Soms ga ik op verzoek van een cliënt mee naar een gesprek. Ik leg keuzes voor en een cliënt bepaalt zelf een route waarin hij zijn  onvrede wil  bespreken. Begeleiders staan meer open voor kritiek of klachten van cliënten en  een gezamenlijke  dialoog en zoektocht naar hoe iets anders of beter kan voor de cliënt waardoor de cliënt meer regie krijgt over zijn eigen leven.
Verwanten kunnen ook  met hun vragen of onvrede bij mij terecht, dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een cliënt zich niet of niet goed kan uiten of wanneer een verwant zelf een vraag of klacht heeft. Vaak blijkt dit het snelst opgelost te worden wanneer men in gesprek gaat met belanghebbenden. Natuurlijk is de weg naar de klachtencommissie daarna ook nog open.

Het is belangrijk dat een Cliëntenvertrouwenspersoon laagdrempelig werkt en goed bereikbaar is, daarom bezoek ik regelmatig woningen en dagcentra en bezoek ik graag Cliëntenraden. Vanuit de raden zijn er soms specifieke vragen en ook nodigen ze mij uit om het  ‘cliëntrechtenspel’ te spelen.
Cliënten kunnen mij bellen, appen  of mailen, natuurlijk zijn begeleiders altijd bereid om voor de cliënt een afspraak te maken als ze dit zelf niet kunnen”.

Contact op nemen met Marry kan telefonisch (06-46226973) en via mail op cvp@hartekampgroep.nl