Welke ondersteuning werkt het beste voor cliënten met de indicatie VG ZZP6 en ZZP7?

Onder het motto 'Wat helpt mij?' starten Ipse de Bruggen, De Hartekamp Groep, Ons Tweede Thuis en Cordaan samen met orthopedagogen van de Universiteit Leiden een vierjarig onderzoek naar de levenskwaliteit van cliënten binnen de intensieve verblijfszorg. Volgens de initiatiefnemers is het voor het eerst dat systematisch en wetenschappelijk wordt onderzocht welke ondersteuning het beste werkt. Vrijdag 21 april 2017 ondertekenden alle partijen de samenwerking.

“We merken in de praktijk dat medewerkers vaak al heel goed weten wat werkt voor cliënten waar zij al een langere tijd bij betrokken zijn”, licht onderzoeker Desirée van Winden het initiatief toe. “Wanneer aan deze medewerkers wordt gevraagd waarom bepaalde ondersteuning wordt ingezet voor een cliënt, blijkt die vraag moeilijk te beantwoorden en is het meer kennis, intuïtie en ervaring wat ervoor zorgt dat op dat moment de juiste ondersteuning wordt geboden.”

Implementeren
Met de Systematische Cliënt Ondersteuning Resultaat Evaluatie (SCORE) gaan de onderzoekers deze impliciete professionele know how toetsen, zodat duidelijk wordt wat het beste werkt voor welke cliënt, zodat uiteindelijk alle cliënten binnen de intensieve verblijfszorg hiervan optimaal kunnen profiteren. Van belang in dit verband zijn ook de afspraken met het ROC Mondriaan en het ROC Nova College, die de SCORE-resultaten in hun onderwijsprogramma gaan implementeren.

Resultaten

In het kader van SCORE volgen onderzoekers enkele jaren lang de ontwikkeling van een grote groep cliënten de indicatie VG ZZP6 en ZZP7. Ook kijken ze naar de manier waarop deze cliënten  worden ondersteund. Aan de hand van vragenlijsten die worden voorgelegd aan alle betrokkenen en onderzoek bij de cliënten zelf komen er gaandeweg goed vergelijkbare gegevens beschikbaar. De eerste resultaten worden in het najaar bekend gemaakt.