Voor elke vrijwilliger een Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Het werk van vrijwilligers is onbetaalbaar en waardevol: contact met een vrijwilliger is contact met de maatschappij. De extra tijd, ondersteuning en aandacht van de vrijwilligers voor de cliënten  is ontzettend belangrijk. Paula van het team Vrije Tijd en Vrijwilligers zet zich al jaren in voor de werving en behoud van vrijwilligers.

Paula vertelt: “Vrijwilligers komen op verschillende manieren binnen”. “Via het team Vrije Tijd en Vrijwilligers, via de website, via een dagcentrum uit de buurt, via het netwerk van een medewerker. We zijn er heel blij mee dat mensen ons via verschillende kanalen weten te vinden. Dat betekent wel dat woningen en dagcentra nieuwe vrijwilligers bij ons moeten aanmelden zodat wij ze kunnen inschrijven. Bij de inschrijving zorgen wij er voor dat iedere vrijwilliger een overeenkomst krijgt waar duidelijke afspraken over het aantal werkuren, inhoud van het werk, scholing, privacy en verzekering in staan. Behalve de plicht om een overeenkomst aan vrijwilligers aan te bieden, is ons beleid dat we voor elke vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Dit geldt overigens ook voor nieuwe medewerkers”.

De VOG (verklaring omtrent goed gedrag)  is een officiële  verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een vrijwilliger geen belemmering vormt voor het vrijwilligerswerk dat hij gaat doen. De VOG moet binnen zijn voordat men aan het werk gaat.  Dit is gebruikelijk bij organisaties die met vrijwilligers werken, denk bijvoorbeeld aan sportverenigingen. De Hartekamp Groep betaalt de kosten voor het aanvragen van een VOG.

Zo weten beide partijen goed wat de afspraken zijn zodat het belangrijke werk van de enthousiaste vrijwilligers veilig kan worden uitgevoerd.