Expertisecentrum

Overal waar cliënten wonen, werken, dagbesteding hebben of worden behandeld bij de Hartekamp Groep zijn de medewerkers van het Expertisecentrum te vinden. Hieronder vallen namelijk alle behandeldisciplines, zoals artsen, gedragswetenschappers en therapeuten.

Waar nodig behandelen zij de cliënten, in nauwe samenwerking met de groepsleiding en andere betrokkenen. Ook zorgen zij voor deskundig en specialistisch advies aan de cliënt, aan het netwerk van de cliënt en aan de groepsleiding.

Twee andere taken van het Expertisecentrum zijn het up to date houden van kennis en vaardigheden van alle medewerkers en het bewaken van de kwaliteit van onze zorg en organisatie.

Ook het cursuscentrum voor cliënten maakt onderdeel uit van het Expertisecentrum.