Hans Wolf, voorzitter van de Centrale Vertegenwoordigersraad (CVR), over de rol en de plannen van de CVR.

Hans: “de bezuinigingen, reorganisaties en alle veranderingen van de afgelopen jaren heeft de Hartekampgroep ingrijpend veranderd. Speerpunt van de zorgverzekeraar en (lokale) overheden blijft het terugdringen van de zorgkosten. Het is een hele omslag van het principe ‘zorgen voor’ naar ‘samen zorgen’. Alle wijzigingen (waaronder het verdwijnen van Vitaal, het communicatiekanaal van de CVR) hebben een negatieve invloed gehad omdat de contactmomenten met andere vertegenwoordigers verdwenen. Lokale vertegenwoordigersraden en klankbordgroepen zijn opgeheven en er is nog maar één Centrale Vertegenwoordigersraad.
De komst van twee nieuwe leden in de CVR en een ondersteuner was een goede gelegenheid om ons opnieuw te beraden over onze taak. Onderstaand kunt u de uitkomst van ons beraad lezen”.

Waar staan we voor?

De CVR is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur (RvB). Onze eerste prioriteit is het algemeen belang van cliënten. De besprekingen met de RvB gaan over onderwerpen die alle cliënten (en hun vertegenwoordigers) treffen. Zoals financiën, vervoer, de algemene leveringsvoorwaarden, zelforganisatie van medewerkers en versterkend begeleiden.

Waar willen wij ons voor inzetten?

Het verlies van contact met de vertegenwoordigers is een zorgpunt. Het nemen van besluiten namens alle vertegenwoordigers is niet makkelijk als we niet weten wat er leeft bij de vertegenwoordigers.
Medezeggenschap is belangrijk, zeker als we ervoor kunnen zorgen dat de kwaliteit van leven voor onze familieleden verbetert.

Welke doelen stellen wij ons?

  • Informeren: wij moeten laten weten waar we mee bezig zijn.
    We hebben op de website hartekampgroep.nl inmiddels een eigen pagina gekregen. We gaan die pagina vullen met informatie over actualiteiten en onderwerpen waar we mee bezig zijn.
    Ook kunt u vanaf eind september regelmatig over ons horen in de digitale Nieuwsbrief. Eén nieuwsbrief bestemd voor cliënten, medewerkers, vertegenwoordigers en vrijwilligers.

  • Communicatie op gang brengen met de vertegenwoordigers.
    Informeren waar we mee bezig zijn is de eerste stap. De volgende stap is het organiseren van momenten waarop we vertegenwoordigers ook kunnen spreken. Bij vergaderingen van commissies die zich met een bepaald onderwerp bezig houden. Met vertegenwoordigers die structureel meedenken en meepraten in commissies en bij projecten. Tijdens evenementen zoals de Prokkelweek. We hebben u en uw input hard nodig voor de overleggen met de RvB.

  • Inventariseren: die onderwerpen die van invloed zijn (of op termijn kunnen worden) op de cliënten. Bij vertegenwoordigers, en in de organisatie. Deelnemen in de redactie van de digitale Nieuwsbrief en overleg met de OR zullen eerste stappen zijn.

 Vragen, opmerkingen en suggesties naar aanleiding van deze informatie? Laat het ons weten.