Vrije tijd, sociale activiteiten, vakantie en uitstapjes

De Hartekamp Groep organiseert met hulp van vrijwilligers een aantal vrijetijdsactiviteiten voor cliënten. De werving, matching en coördinatie van vrijwilligers regelt de Hartekamp Groep.

De cliënt betaalt zelf

  • Deelname aan en kosten van vrijetijdsactiviteiten (contributie, kleding, materialen, begeleiding en vervoer).
  • Kosten voor vervoer naar sociale activiteiten (bezoek aan familie, vrienden, sportclub, kleding, cadeautjes kopen en dergelijke) en kosten voor vakantie en uitstapjes.
  • Overige kosten voor vakantie en uitstapjes.
  • Begeleidingskosten van een professional. Als alle cliënten van dezelfde groep met elkaar op vakantie gaan of een uitstapje maken, komen alleen de meerkosten op de reguliere dagbezetting voor rekening van de cliënt.
  • Vervoerskosten van de professionele begeleiding.
  • Reiskosten en andere kosten voor de vrijwilligers van, naar en tijdens het vrijwilligerswerk. Zowel voor de individuele cliënt als bij activiteiten.

Cliënten die wonen in een groepswoning van de Hartekamp Groep (zij die samen een woonkamer delen) betalen een bijdrage voor de gemeenschappelijke uitgaven van de groep. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bijdrage voor extra’s op de woning tijdens weekenden of feestdagen. Het bedrag wordt per woning/locatie afgesproken en vastgelegd in het bestedingsoverzicht van cliënten.

Cliënten die gebruikmaken van dagbesteding betalen een vrijwillige bijdrage voor bijvoorbeeld een uitstapje of een feest. De hoogte van deze vrijwillige bijdrage wordt elk jaar besproken met de Centrale Vertegenwoordigersraad en/of de Centrale Cliëntenraad.