Wie betaalt wat bij de Hartekamp Groep

De informatie 'Wie betaalt wat bij de Hartekamp Groep' geeft cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers duidelijk inzicht in wat voor rekening van de cliënt is en wat de Hartekamp Groep betaalt.

Voor cliënten die bij de Hartekamp Groep wonen

Onderstaande informatie is bestemd voor cliënten die wonen bij de Hartekamp Groep en een CIZ-indicatie ‘zorg met verblijf hebben’, waarbij wij een onderscheid maken in: met behandeling en zonder behandeling. En gaat over wat de Hartekamp Groep betaalt en wat de cliënt zelf moet betalen.

De zorg en ondersteuning die de Hartekamp Groep biedt, wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om deze zorg te krijgen heeft de cliënt een indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat welke zorg de cliënt nodig heeft en hoeveel. Deze indicatie is aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als de cliënt al zorg en ondersteuning ontvangt van de Hartekamp Groep dan kan het Cliëntservicepunt ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie.

Is de cliënt ouder dan 18 jaar, dan kan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage vragen. Het CAK kan hierover meer informatie geven.

In de aparte tarievenlijst staat wat voor welke dienst van de Hartekamp Groep en van de Stichting Financieel Beheer en Bewindvoering Kennemerland (FBBK) betaald moet worden. 

Ondersteuningsplan
Voor elke cliënt is er een ondersteuningsplan waarin de gemaakte (zorginhoudelijke) afspraken staan. Bij die afspraken wordt uitgegaan van de zorgvraag van de cliënt en de indicatie die is gesteld. Het ondersteuningsplan wordt in samenspraak met de cliënt (en zijn vertegenwoordiger) opgesteld. Alle zaken die door de AWBZ-indicatie worden gefinancierd staan in het ondersteuningsplan.

Wat betaalt de Hartekamp Groep en wat betaalt de cliënt?
Woonruimte
Telefoon, tv, radio, internet
Energie, belasting en verzekeringen
Persoonlijke verzorging
Kleding, linnengoed, waskosten
Medische en paramedische zorg
Hulpmiddelen
Voeding en drinken voor cliënten die bij de Hartekamp Groep wonen
Vervoer
Vrije tijd, sociale activiteiten, vakantie en uitstapjes
FBBK (voorheen STBC/SIBC)
Goed om te weten

Machtiging automatische incasso de Hartekamp Groep
Aanmeldings- of wijzigingsformulier niet-AWBZ vergoede dienstverlening